Starosta i Urząd Pracy Ostrów Mazowiecka milczą czytaj Aktualności.

*****OSTROWSKI PORTAL INTERNETOWY COM — OGŁOSZENIA GLOBALNY ZASIĘG *****

Regulamin

Uwaga!!!!! Przeglądarka Google Chrome strony wyświetla na 90% szerokości obrazu monitora, należy zmniejszyć szerokość obrazu link jak to zrobić by, jakość obrazu była najlepsza https://support.google.com/chrome/answer/96810?hl=pl

Regulamin

I. Zasady ogólne

Zamieszczanie ogłoszeń na portalu jest bezpłatne.

Za treść ogłoszenia zamieszczonego w serwisie odpowiada wyłącznie osoba, które to ogłoszenie zamieściła i jednocześnie właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tej kwestii.

II. Zasady zamieszczania ogłoszeń

Treść ogłoszenia powinna być zgodna z obowiązującym prawem polskim, prawem międzynarodowym, normami prawno-etycznymi oraz dobrymi obyczajami.

Zabrania się wielokrotnego zamieszczania ogłoszeń tej samej treści bądź ogłoszeń podobnej treści dotyczących tej samej informacji.

Zabrania się zamieszczania ogłoszeń-materiałów o charakterze towarzyskim lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.

Zabranie się reklamowania konkurencyjnych stron informacyjno-ogłoszeniowych.

Ogłoszenia zamieszczone na www.ostrowskiportalinternetowy.com będą publikowane przez czas wyznaczony lub do odwołania przez obie strony.

III. Konsekwencje złamania regulaminu

W wypadku stwierdzenia niezgodności treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego regulaminu serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

Redakcja portalu www.ostrowskiportalinternetowy.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyn.

Osoba zamieszczająca ogłoszenie naruszające prawo ponosi za nie odpowiedzialność karną i cywilną w myśl obowiązującego prawa.

W wyjątkowych okolicznościach sprawy dotyczące ogłoszeń mogą zostać przekazane policji lub prokuraturze.

IV. Postanowienia końcowe

Redakcja portalu www.ostrowskiportalinternetowy.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na stronie www.ostrowskiportalinternetowy.com

Reklamacje dotyczące zamieszczania ogłoszeń należy kierować na adres e-mail przez formularz kontaktowy Przedmiotowa reklamacja, winna zawierać dane wnoszącego reklamacje oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy na wskazany adres e-mail w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Niniejszy regulamin został wprowadzony z dniem 21.02.2020 i obowiązuje z dniem wprowadzenia.

 

OPI

„Darowizna” jest w Polsce dozwoloną formą pomocy.

Forum

OPINIE.PL

ostrowskiportalinternetowy@onet.eu